Mentoring eller mentorskap

Mentoring är en urgammal interaktiv utvecklingsmetod   – mest känd från mästare – gesällrelationen.

Beteckningen mentor härstammar från antikens Grekland, från Homeros Odysséen. Mentor hette mannen som Odysseus valde åt sin son som fostrare och vägledare medan han själv reste ut på sina färder.

En mentor är alltså en erfaren och  betrodd kollega eller expert som kontinuerligt har uppdaterat sitt eget kunnande och som är beredd att dela med sig av sin erfarenhet.  Mentorn är en god lyssnare och motiverad att vägleda sin yngre kollega. Hon/ han kan uppmuntra och stödja.  Omvänt mentorskap talar man om när en yngre kollega guidar sin seniorkollega .

Den andra parten i ett mentorskapsförhållande kallas för adept. Adepten är oftast relativt ny i sin roll men är en person som aktivt söker möjligheter att utvecklas I sitt job och som vill ha feedback på sina prestationer.

Mentoring sker som fria samtal men med tydliga målformuleringar. Parterna brukar träffas en gång per månad, minst 8 gånger.  Också den här utvecklingsformen är processuell till sin natur.

Mentoring är en utvecklingsmetod som gagnar både adepten och mentorn.

Adepten utvecklar sin kompetens i snabbare takt, får ny kunskap, en rollmodell och hjälp med att skapa nätverk.

Mentorn i sin tur får nya fräscha infallsvinklar till det egna arbetet.