Coaching

  • Mitä haluan
  • Mitä tarvitsen toteuttaaksesi tavoitteesi
  • Mitä aion tehdä?
  • Pystynkö muutokseen?

Nuo neljä kysymystä ovat coachingin keskeisimmät kysymykset. Ne  kuulostavat yksinkertaisilta, mutta aina ei ole helppoa tietää mitä pohjimmiltaan haluaa. Oma tahto ja tavoitekin saattavat olla selvillä mutta sisäiset esteet jarruttavat niitä kohti etenemisen.

Coaching on prosessi, jossa coach sparraa ja  tukee asiakasta ottamaan käyttöön omat voimavaransa ja löytämään parhaat ratkaisunsa niin, että voi saavuttaa tavoitteensa; toteuttaa tahtonsa ja saada  aikaan tahtomansa kehitys  ja muutos.

Coachingprosessissa ei fokusoida ongelmiin vaan tavoitteeseen. Jokainen koettu  ongelma sisältää jo sinällään toiveen  muutoksesta, jostain paremmasta asiantilasta, tavoitekin löytyy useimmiten sieltä.

Coach ei silti  ole opettaja eikä henkilö, joka neuvoo miten toimia.  Coach esittää kysymyksiä, fasilitoi, rohkaisee, ihmettelee, arvioi, haastaa, ottaa riskejäkin tutkiessaan yhdessä asiakkaan kanssa miten tavoitteeseen, tahdon toteutumiseen päästään.

Hyvä coach auttaa asiakasta venymään uusiin suorituksiin, ja nimenomaan asiakkaan agendan mukaisesti. Coach ei ehkä päästä helpolla, mutta coachilla ei koskaan ole omaa agendaa.

Coachingin kesto vaihtelee, yleensä 3-6 kk.

Tuona aikana coachattava oppii kirkastamaan tavoitteitaan, laajentamaan omaa ajatteluaan, tutkimaan asioista ja ajatuksia, joita ehkä pyrkii välttämään, avaamaan uusia perspektiivejä, ts. mahdollistamaan kehityksen ja muuttumisen.

Coachingin muotoja ovat yksilöcoaching tai ryhmäcoaching.

Yksilöcoaching on soveliain kun henkilön mielessä on kysymyksiä, joita voi olla haasteellista  käsitellä ryhmässä. Johtamistyöhön liittyvä coaching on useimmiten yksilöcoachingia.

Muita coachingin muotoja ovat tiimi- ja ryhmäcoaching.

Hyvin yleinen coachingin muoto on myös puhelincoachaus.

Coaching on aina luottamuksellista suhteessa tilaajaan ja coachattavaan.