Kollegataitojen workshop

Kollegataitojen työpajassa on aina esillä kolme kysymystä:

  • mitkä ovat tiimin päätehtävät
  • miten tiimi toteuttaa tehtäviään
  • minkälainen on minun sosiaalinen jalanjälkeni?

Hyvästä johtamisesta puhutaan paljon, sitä on myös tutkittu runsaasti. Yhtä oleellista on puhua kollegataidoista, joista nykyään on paljon tutkittua tietoa.  Kollegataidoilla on iso merkitys työn tuloksiin ja tehokkuuteen.  Korkealaatuiset suhteet energisoivat ja lisäävät työniloa ja motivaatiota, syövyttävät suhteet tulevat kalliiksi niin yksilölle kuin tiimille ja työnantajallekin.

MITÄ ja KUINKA ovat siis kollegataitojen työpajan avainsanat.

Onko päätehtävä selkeästi ilmaistu, miten tehtävää toteutetaan. Eletäänkö niin kuin opetetaan?

Useimmiten tuon peruspelin elementit toimivat, joskus taas ei.

Pelisäännöistä ei ole sovittu selkeästi tai ne saattavat olla epäselvät. Yhteistyö takkuaa,  avoimmuutta ja luottamusta ( tai sen tahtoa ) ei ole. Motivaatio saattaa olla heikko, ristiriitojen hallinta  puutteellista, erilaisuutta ei siedetä. Dialogi menee väittelyksi, epävirallinen työkulttuuri  on vahvempi kuin virallinen businesskulttuuri….

Tilanne voi vaikuttaa siltä, että tiimi työskentelee käsijarru päällä sen sijaan, vaikka halutaan kuulua tiimiin, johon kaikki haluaisivat kuulua.

Kollegataitojen työpajassa tutkitaan kysymyksiä, jotka estävät tiimiä yltämästä huipputuloksiin. Työpajaan osallistuvat tiimin esimies yhdessä tiiminsä kanssa.  Tyypillinen kollegataitojen työpajan kesto on 4 tuntia, tiimi kokoontuu työpajaan vähintään kaksi kertaa. Työpajojan voi tarpeen mukaan olla useampiakin. Kysy lisää!