Asta

Jag blev  “jag”

genom att gå i:

lekskolan, danskolan, folkskolan, samskolan, skriftskolan, skidskolan, kompisskolan, journalistskolan, musikskolan, äktenskapsskolan, högskolor, sömnskolan, producentskolan, relationsskolan, invandrarskolan, mammaskolan, chefskolan, medationsskolan, återflyttarskolan, nyhetschefskolan, golfskolan, lära-bortskolan, språkskolor, konfliktskolor, jogaskolan, interaktionsskolan – ja dialogskolan…

eller mera formellt:

  • I olika journalistroller på Sveriges Radio (1974-1984), YLE (1984-1988) och Sveriges Television (1988-1997). Journalistrollerna har varit reporterns, programledarens, reportagemakarens, utrikeskorrespondentens, nyhetschefens och producentens roller.
  • I olika ledarroller, som redaktionschef på Sveriges Television (1994-1997), som chef för Finlandssvenska Televisionens nyhets- och aktualitetsverksamhet (1997-2004), som HR –chef för Svenska YLE (2005- 2008) och som HRD Utvecklingsexpert (YLE 2009-2010)
  • som kommunikationschef för Nyslott opera festival under spelsäsongerna (1989-1995)
  • med hjälp av Arbetshandledarexamen vid Helsingfors Universitet, Palmenia med  Seija Mansnerus-Matikka och Martti Lindqvist som lärare
  • genom coachingutbildningen (Certified Leadership Coach) vid Institutet för ledarskap, JTO, 2009 med Colin Brett som lärare

Jag jobbar på bade svenska och finska.