Coaching

  • Vad är min vilja?
  • Vad behöver jag för att nå mina mål?
  • Vad tänker jag göra?
  • Kan jag få till en förändring?

De här fyra frågorna är centrala i coachingen,  de kan låta enkla, men det är inte alltid  lätt att vet vad den egna vilja i grund och botten är. Den egna viljan och formulerade målsättningar  kan  vara klara men inre bromsar hindrar ändå från att avancera.

Coaching är en process där coachen sparrar och stöder kunden till att frigöra sin potential och till att hitta vägar att  nå sina mål, förverkliga sin vilja och få till utveckling och förändring.

Coaching  fokuserar alltid på mål i stället för problem. Varje problem innehåller i sig redan en önskan om förändring.

En coach är inte en lärare, inte heller en person som delar ut råd.

En coach ställer frågor, uppmuntrar, undrar, utvärderar, utmanar och tar ibland också risker i dialogen med kunden, men det är kunden som avgör vilka mått och steg hon tar för att nå sina mål.

En professionell coach uppmuntrar och utmanar den coachade att utvidga sin potential, men alltid i enlighet med den coachades agenda. Coachen har ingen egen agenda.

En coachingrelation brukar pågå ca 3-6 månader. Längden kan variera beroende på frågorna och situationen. Under den tiden lär sig den coachade att förtydliga sina mål, utvidga sina perspektiv och möjliggöra förändring.

De vanligaste coachingformerna är individuell coaching, team-  eller gruppcoaching.

Individuell coaching lämpar sig i situationer där man diskuterar frågor som kan vara svåra att diskutera i  grupp.  Ledarskapscoaching är ofta individuell coaching.

Gruppcoaching är en effektiv form för gemensam behandling av olika jobbfrågor.

Coaching kan också göras per telefon.

Coaching är alltid konfidentiellt i förhållande till beställaren och kunden.