We are all meant to shine

Den här meningen är från ett tal som Marianne Williamson skrev åt Nelson Mandela. Talets budksap är det samma som coachingens: du har resurser att själv  lösa frågor och problem som du just nu jobbar med. Det finns ingen anledning att minimera eller förringa dig själv, låt dig själv lysa!

Läs hela talet

Coachingens huvudidé är att människan är i grunden kreativ och kapabel att lösa sina egna frågor och problem. En skicklig coach är en person som går in på samma spelhalva för att sporra till nya perspektiv och möjligheter med frigörande av den egna potentialen som mål. Coachingkulturen är förknippad med ett modernt ledarskap, förmågan att inspirera och motivera andra utgör viktiga byggstenar i den coachande ledarstilen.

Välkommen till mina hemsidor.   Efter en lång karriär inom journalistiken och som chef och ledare har jag utbildat mig till arbetshandledare och coach. Mina “specialare” är ledarträningar och leadership coaching.  Jag ger också kurser I hur man kan lära sig coaching (både idén med det hela och verktygen).

Läs mera om de tjänster jag erbjuder, du kan också läsa mera om arbetshandledning, coaching och mentoring. Och så litet om mig själv, också.

Hur jag blev jag – kort CV

Kontaktuppgifter:

astalumikero@gmail.com

tel: +358 40 592 6198

Posted in Uncategorized | Leave a comment